Tandpleje, Varde Kommunen 2012

Samling af Tandplejen, psykiatrien samt hjemmesygeplejen i et hus

Opgaven har bestået i at skabe de optimale rammer i eksisterende bygning således at den kan huse de tre funktioner og at der sker en god synergieffekt mellem
disse og samtidig skabe en adskillelse således at de forskellige afsnit fungerer som en selstændig enhed.

Overordnet har det været vigtigt at skabe de optimale rammer for de ansatte og samtidig skabe et dejligt og venligt miljø for brugerne.

Projektet tager sit udgangspunkt i den eksisterende arkitektur og materialevalg og skaber de optimale rammer for såvel ansatte som brugere.