Nyopførelse af Rybners gymnasium i Esbjerg

RYBNERS er et studiemiljø, der ikke blot er en skole for byens unge, men også stedet som vil blive benyttet på forskellig vis udover normal skoletid. Et på mange måder attraktivt læringssted, som vil blive benyttet bredt – en
invitation til faglig og social læring.

Der er i planlægning af skolen integreret viden om læringsmiljøer, herunder bl.a. hvordan unge lærer bedst. Det gode læringsmiljø handler om at have det godt med alle sine sanser. Når unge trives er de mere motiveret for læring.

De bevaringsværdige bygninger i Grådybparken vil i samspil med et nybygget moderne Gymnasium skabe et attraktivt uddannelsesmiljø for byens HHX og STX ungdomsuddannelser i fælles inspirerende omgivelser.