Arkitektkonkurrencen om Tarp ny ældrecenter for Esbjerg Kommune

Forslaget repræsentere et moderne, homogent og funktionelt plejecenter som fremstå som et moderne plejecenter med et attraktivt bo- miljø, der markere sin position som omdrejningspunkt for ældre- og demensaktiviteter i Tarp, og integrere centeret som en aktiv del af lokalsamfundet.

Et åbent og indbydende plejecenter hvor udearealer indgår som en naturlig del af bygningen og hvor overgange mellem ude og inde ikke opfattes som en barriere, men tværtimod kan afstemmes efter beboernes forskellige behov.

Målet med det samlede bygningsanlæg Tarp nye Ældrecenter er, at skabe et unikt sammenhængende plejecenter såvel indadtil som udadtil.

Et ældrecenter med et bo – miljø af høj kvalitet, der kommer til udtryk i såvel den enkelte bolig som i de servicefaciliteter, fællesrum