Område Center, Ansager 2011

Ansager Områdecenter for Varde Kommune

Grønne og Jessen har deltaget i arkitektkonkurrencen om Ansager Områdecenter for Varde Kommune.

Det nye Ansager Områdecenter skal fremadrettet fremstå som et moderne plejecenter med et attraktivt bo- miljø, der markere sin position som omdrejningspunkt for ældreaktiviteter i Ansager, og integrere centeret som en aktiv del af lokalsamfundet.

Målet med den samlede bebyggelse Ansager områdecenter er, at skabe et unikt sammenhængende plejecenter såvel indadtil som udadtil. Et plejecenter med et bo – miljø af høj kvalitet, der kommer til udtryk i såvel den enkelte bolig som i de servicefaciliteter, fællesrum og haveanlæg der omslutter den enkelte beboer.

De to boliggrupper fremstår som selvstændige enheder i en sammenhængende struktur hægtet på servicebygningen hvorved to klart definerede haverum dannes i bebyggelsens indre. På denne måde bliver de omgivende uderum altid nærværende og der skabes let adgang til de fælles haverum.