Visioner

Vision

Vi ved, hvordan man arbejder med kompleks arkitektur. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi komplette bæredygtige løsninger af høj emotionel værdi til gavn for både miljø, brugere og den overordnede økonomi.  Igennem mange års arbejde med boligbebyggelse, skole- og kulturbyggeri, kontor- og erhvervsbygninger og planlægning er vi vant til at løse komplekse og indbyrdes modstridende problemer. Vores vision er at optimere værdien, vi udvikler integrerede end-to-end-løsninger af højeste kvalitet i en konstant søgen efter nye metoder og svar. Vi lader os bredt inspirere, lege og tilføre arkitekturen kunstneriske kvaliteter. Vi orienterer os globalt, og vort arbejde har vundet genklang. Men først og fremmest er vi arkitekter med benene på jorden. Vort udtryk er forståeligt og troværdigt.
Vi står for menneskeligt nærvær og social indlevelse. Engagementet og arbejdsglæden er direkte knyttet til firmaets traditioner og lysten til på basis af dem at forny dansk arkitektur originalt, smukt og funktionelt.
Al faglighed udfordres i dag på en sådan måde, at man ofte fristes til effektsøgende løsninger.  Grønne & Jessen er motiverede til at gå i en anden retning. Det gør vi blandt andet gennem interne diskussioner medarbejderne imellem og gennem engagerede dialoger med vore kunder. De skal fuldt ud nyde godt af firmaets kapacitetsmæssige erfaring og faglighed.
Vi vil udvikle en arkitektur, i hvilken der er et fint samspil mellem helhed og detalje, helstøbte bygningsværker med et sammenhængende formsprog. Så kald det bare jysk-universelt. Det er her vi finder inspirationen og glæden ved at skabe arkitektur

Værdi

Vi fokuserer på kvalitet og på at designe emotionel værdi mennesker og rum imellem. Vi arbejder ud fra den idé, at arkitektur – når den er bedst – skaber unikke, udefinerbare følelser og værdier, både når det gælder form, rum, lys og materialer. Vi skaber arkitektur med en stærk, ligefrem og markant holdning.

Bæredygtighed

Vi designer bæredygtige løsninger med fokus på miljø, brugere og overordnet økonomi. Vi udfordrer konstant bæredygtighedskonceptet, fordi hvert nyt projekt skal nå nye standarder.

Innovation

Vi udfordrer det eksisterende ved at give plads til udforskning, inspiration, nytænkning og afprøvning af grænser. Vi skaber ud fra vores erfaring, men søger også konstant nye måder at optimere vores design på. Forvent ikke forudsigelige løsninger. Forvent innovation.